Dokumenty do pobrania

W związku z tym, że dokonanie czynności notarialnej, wiąże się często z szeregiem formalności w postaci skompletowania wielu dokumentów i danych z różnych instytucji, urzędów– z myślą o Państwa wygodzie - przedstawiamy Państwu możliwie, jak najbardziej przejrzysty i kompleksowy, wykaz dokumentów/danych potrzebnych do dokonania najbardziej popularnych czynności notarialnych, żeby rozjaśnić Państwu, jeszcze przed wizytą w kancelarii, prawdopodobny komplet dokumentów i danych jaki muszą Państwo zgromadzić, a tym samym usprawnić i przyśpieszyć całą procedurę składającą się na dokonanie czynności.

Drodzy Państwo, pomimo zapoznania się przez Państwa z wymienionym wykazem dokumentów, w określonych przypadkach, mogą być potrzebne jeszcze inne dokumenty. Każda sprawa jest indywidualna i dokumenty wymagane do dokonania czynności mogą się różnić w konkretnych przypadkach. Dlatego konieczny jest bezpośredni kontakt z notariuszem lub innym pracownikiem kancelarii, celem upewnienia się, że zgromadzona przez Państwa dokumentacja jest kompletna.

Wszelkie dokumenty wydawane przez inne organy/urzędy/instytucje (odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, odpisy z KRS, wypisy z rejestru gruntów itd.) – celem przedłożenia w kancelarii – muszą być aktualne na dzień dokonania czynności notarialnej.

Odpisy postanowień wydanych przez sąd wymagają w swojej treści klauzuli o prawomocności postanowienia.Szanowni Państwo. Zwracamy się z prośbą by nasz pierwszy kontakt nie wyglądał tak: „Dzień Dobry. Dzwonię bo chciałbym termin na 1 marca na umowę bo tylko wtedy jestem w Polsce, bo tylko wtedy mam wolne w pracy itd.”.

Dopiero po otrzymaniu drogą elektroniczną w formie skanów/ewentualnie dobrej jakości zdjęć, kompletu potrzebnej dokumentacji (nie przyjmujemy dokumentacji fizycznie – przychodzą Państwo z oryginałami dopiero w dniu czynności) oraz po weryfikacji ich treści (którą z racji na bieżący zakres czynności w biurze przeważnie nie jesteśmy w stanie dokonać ad hoc) jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi czy nie wynikają z tych dokumentów żadne przeszkody w podjęciu czynności. Po stwierdzeniu, że żadne prawne przeszkody nie istnieją kontaktujemy się z Państwem i ustalamy wspólnie dogodny dla Państwa termin. Staramy się by nie przekroczyło to 24 h (maksymalnie 48 h – jeżeli jesteśmy bardzo obciążeni bieżącymi obowiązkami) od momentu przekazania dokumentacji do weryfikacji.

W celu usprawnienia i przyśpieszenia komunikacji zachęcamy Państwa - jeszcze przed podjęciem kontaktu - do wypełnienia pliku "informacje o czynności - do wypełnienia przez klientów" oraz przesłania go na nasz adres e-mail. Umożliwi nam to szybszą weryfikację tego jakie dokumenty do danej czynności będą potrzebne oraz jakie będą przewidywalne koszty czynności.Zur Verbesserung und Beschleunigung der Kommunikation mit uns werden Sie gebeten - schon vor der ersten Kontaktaufnahme - die Datei „Informationen für die Beurkundung“ auszufüllen und diese ausgefüllte Datei an unsere E-Mail-Adresse zu senden. Dies ermöglicht uns eine schnelle Überprüfung der für die jeweilige Beurkundung notwendigen Dokumente sowie eine Einschätzung der zu erwartenden Kosten.

Informacje o czynności - do wypełnienia przez klientów

Pobierz

Informationen für die Beurkundung

Herunterladen

Informacje o czynności - akt poświadczenia dziedziczenia

Pobierz

Formularz na dane osobowe

Pobierz

Formular für personenbezogene Daten

Herunterladen

Sprzedaż

Pobierz

Darowizna

Pobierz

Zamiana

Pobierz

Małżeńskie umowy majątkowe

Pobierz

Podział majątku między małżonkami

Pobierz

Podział spadku

Pobierz

Zniesienie współwłasności (wspólności praw)

Pobierz

Dziedziczenie - postępowanie spadkowe (poświadczenie dziedziczenia)

Pobierz

Dziedziczenie - testament

Pobierz

Dziedziczenie - odrzucenie spadku

Pobierz

Spółki - założenie spółki

Pobierz

Spółki - zmiana umowy spółki

Pobierz

Spółki - przystąpienie / wystąpienie wspólnika

Pobierz

Pełnomocnictwo

Pobierz

Ustanowienie hipoteki

Pobierz

Ustanowienie służebności

Pobierz

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Pobierz

Poświadczenia

Pobierz